Du er her

TØI evaluerer prøveprosjekt med lastesykler

Forskere på TØI skal undersøke hvordan de nye mikroterminalene for varelevering i Oslo sentrum fungerer.

Foto: DHL

Fra og med juni vil en kontainer ved Aker brygge fungere som en mikroterminal for varetransport på lastesykkel. Mikroterminalen er den første av sitt slag i Norge, og kan gjøre behovet for biltrafikk i byen mindre.

Ordningen er et prøveprosjekt som gjennomføres i samarbeid med Statens vegvesen Vegdirektoratet og Sykkelprosjektet i Oslo kommune. Forskere på TØI skal evaluere løsningen.

Du kan lese mer om ordningen i pressemelding fra DHL og i omtale i Aftenposten.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger