Du er her

Shenkers forskningspris til Jardar Andersen

Forskningsleder Jardar Andersen ved TØI er tildelt Schenkers forskningspris 2016.

Prisen består av diplom og 50 000 kroner.

Prisen ble delt ut av adm. dir i Schenker Michael Holmstrøm under åpningssesjonen på den store Transport og Logistikkkonferansen på Gardermoen 17. oktober.

I juriens begrunnelse trekkes det blant annet fram at Andersen de siste årene har arbeidet med varelevering i byområder gjennom forsknings- og pilotprosjekter. Han ledet logistikkprosjektet STRAIGHTSOL i EUs 7. rammeprogram og leder nå prosjektet CITYLAB i Horizon 2020. Prosjektet ser på samhandling mellom offentlig og privat sektor i arbeidet med mer effektiv og miljøvennlig varelevering i byområder.

Jardar Andersen sier det er spesielt hyggelig å få en pris fra et selskap som Schenker. - Vi er opptatt av samarbeid mellom forskere, myndigheter og næringsliv, og det henger ekstra høyt å få en pris som denne.

- Godstransporten har lenge vært et neglisjert felt, også i byene, men vi opplever at flere nye aktører som tidligere ikke har brydd seg om godstransport nå begynner å bli oppmerksomme på at levende og levelige byer må ha et effektivt system for levering av varer, og at vi må ha lastebiler i veinettet for at vi skal få kjøpt de varene vi ønsker og spise mat på restaurant. Samtidig er det et stort behov for å redusere miljøulempene av transport i byene.

På TØI er vi en nyopprettet forskningsgruppe for logistikk og innovasjon. Vi jobber både i europeiske og norske forsknings- og innovasjonsprosjekter for å få til bedre løsninger i samarbeid med næringsliv og forvaltning. Som leder for guppen er denne prisen en stor inspirasjon, sier Andersen og oppfordrer interesserte til å ta kontakt hvis de er interessert i samarbeid.

Prisen består av diplom og 50 000 kroner.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger