Du er her

Velkommen til

Seminar om data for varetransport i by

En god forståelse av bylogistikk krever informasjon om omfang, effektivitet og miljøvirkninger. Det mangler. Vi setter fokus på tema 25. januar - og du er velkommen!

Tradisjonelt har det vært mindre data tilgjengelig om varelevering og bylogistikk enn for persontransport. Dette skyldes dels at operasjonene utføres av private selskaper i et deregulert marked, men også at varetransport har vært viet mindre oppmerksomhet enn persontransport.

Mangel på data og kunnskap en viktig barriere mot mer målrettet arbeid for mer effektiv og miljøvennlig logistikk. Seminaret har til hensikt å få fram informasjon om datakilder og databehov.

Det legges opp til presentasjoner og gruppearbeid slik at vi sammen kan komme opp med forslag til tiltak som kan bedre forståelsen for bylogistikk.

Dato: 25. januar 2018, klokka 10.-15.00

Sted: Forskningsparken, møterom Hagen 2, Gaustadalleen 21

MELD DEG PÅ HER

Program

Tidspunkt Program
09.45 Registrering og kaffe
10.00 Velkommen og introduksjon
10.20 I hvilke sammenhenger har vi behov for data? Introduksjon og diskusjon
11.00 Eksisterende datakilder, muligheter og begrensninger
11.25 Analysemuligheter og evaluering
11.45 Lunsj!
12.30 Eksempler på lokale datainnsamlinger som er gjennomført
13.00 Gruppearbeid - hvilke data trengs for planlegging av bylogistikk - og hvordan kan vi fremskaffe disse?
14.30 Oppsummering, konklusjoner og veien videre
15.00 Vel hjem!

 

 

           
       

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger