Du er her

Indikatorer for miljøvennlig godstransport

Hva kjennetegner miljøvennlig logistikk og godstransport i byområder? Transportøkonomisk institutt har laget et sett med indikatorer som kan brukes til strategisk planlegging og byutvikling.

Hva kjennetegner miljøvennlig logistikk og godstransport i byområder? Transportøkonomisk institutt har laget et sett med indikatorer som kan brukes til strategisk planlegging og byutvikling.

Indikatorene kan bidra til å identifisere problemområder og gode eksempler som igjen kan gi grunnlag for bedre virkemidler for å nå målene for miljøpolitikken.

Rapporten inneholder et indikatorsett for miljøvennlig logistikk generelt, og et eget indikatorsett for effektiv og miljøvennlig logistikk og godstransport i by. Indikatorene kan benyttes til sammenligning mellom byer eller til studier av utvikling over tid på nasjonalt nivå eller for enkelte byer.

Ved hjelp av eksisterende statistikkgrunnlag kvantifiseres en rekke indikatorer både på nasjonalt nivå og for et utvalg norske byer.

Vi finner at effektiviteten i lastebiltransport er forbedret over tid, og rask innfasing av nye kjøretøy har redusert de lokale utslippene fra lastebiltransport. På bynivå viser indikatorene store forskjeller i transportomfang og effektivitet, dels pga ulik næringsstruktur.

Rapport:
Indikatorer for miljøvennlig logistikk TØI-rapport 1072/2010. Forfatter(e): Jardar Andersen og Olav Eidhammer

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger