Du er her

  • > Logistikk og innovasjon
  • > Hvordan påvirkes godstransporten av langsiktig kapasitetsreduksjoner i hovedvegnettet i Oslo?

Hvordan påvirkes godstransporten av langsiktig kapasitetsreduksjoner i hovedvegnettet i Oslo?

Forskere på TØI har undersøkt hvordan lastebilsjåfører ble påvirket av rehabiliteringsarbeidene i Brynstunnelen.

Du kan lese mer om funn fra spørreundersøkelser og intervjuer med lastebilsjåfører og transportplanleggere som ble påvirket av rehabiliteringsarbeidene i Brynstunnelen i Oslo. Arbeidet er en del av BYTRANS-prosjektet. Se oppsummering av funnene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger