Du er her

Siste nytt

 • Nye grunnprognoser for person- og godstransport

  TØI har laget en rekke rapporter som underlag for det pågående arbeidet med Nasjonal transportplan 2014 -2023. Nye grunnprognoser for persontransport viser en årlig vekst på 1,07 prosent fram til 2043. Veksten for godstransporten er beregnet til 1,3 prosent pr år.

 • Økt konkurranse fra NSB kan gi underskudd for Flytoget

  NSB ønsker å forbedre togtilbudet i Østlandsområdet. Dette vil endre konkurransesituasjonen for tilbringertrafikken til Gardermoen og medføre underskudd for Flytoget med dagens kostnadsnivå.

 • Lønnsomt å styrke kollektivtrafikken i rushtiden

  Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å styrke kollektivtrafikken i Oslo og Akershus i rushtiden. Det viser en analyse som Transportøkonomisk institutt har gjort for Ruter. Utenfor rushet er en generell tilbudsforbedring ikke lønnsom.

 • Myter og fakta om køprising

  Køprising er et effektivt virkemiddel for å redusere køene i rushtiden. Det viser erfaringene fra byer som Stockholm, London og Singapore. Ordningen kan også ha betydelige positive miljøgevinster. Negative effekter i form av uønskete fordelingsvirkninger kan langt på vei kompenseres.

 • Midlertidig trafikknedgang løser ikke køproblemene

  Trafikken i de tre storbyene Oslo, Bergen og Trondheim har gjennom mange år hatt en jevn vekst. Selv om veksten midlertidig har stoppet opp som en følge av lavkonjunkturen som startet høsten 2008, må man regne med at trafikken igjen vil øke i årene framover.

 • Kvotepriser har liten effekt på norsk luftfart

  EU har vedtatt at luftfarten skal inkluderes i EUs system for handel med utslippsrettigheter (EU ETS) fra 2012. Dette vil få betydning også for Norge.

Viser fra 31 til 36 av totalt 41 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger