Du er her

  • > Transportmodeller
  • > Innleggene til seminaret om verdsettingsstudien 14. februar 2011

Innleggene til seminaret om verdsettingsstudien 14. februar 2011

Over 80 personer hadde møtt fram til  seminaret om verdsetting mandag 14. februar 2011.

Nedefor kan du laste ned innleggene.

Program:

12.30: Presentasjon av Verdsettingsstudien 2010 v/ forskningsleder Harald Minken, TØI

13.00: Hvordan verdsette? Kort om de ulike delene av studien

14.00: Kort benstrekk

14.10: Slik bruker etatene resultatene v/professor James Odeck, Vegdirektoratet

14.30: Spørsmål/diskusjon

15.00: Slutt
 

Lenke til Rapportene fra Verdsettingsstudien

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger