Du er her

CO2-utslippet fra veitransport går langsomt nedover

Et nytt regneverktøy viser at CO2-utslippene fra veitransporten går ned, men ikke nok ifølge målene nedsatt i «Klimakur 2030».

Transportøkonomisk institutt har på oppdrag for Statens vegvesen utarbeidet en statistisk monitor for CO2-utslippet i norsk veitransport. Ved hjelp av en enkel regnerutine følges veitransportutslippet fra måned til måned, og utslipps­tallene framkommer ved at en bearbeider statistikken over drivstoffsalg, slik denne offentliggjøres hver måned av Statistisk sentralbyrå. CO2-Monitoren vil hver måned fram til 2030 kunne gi oppdatert informasjon om hvordan veitransportens CO2-utslipp utvikler seg.

Monitoren viser at fra 2021 til 2022 gikk CO2-utslippet i veitransport ned med 1,3 prosent. I 2022 utgjorde utslippet 8,715 millioner tonn. Det er 10 prosent mindre enn i 2005, men 17 prosent mer enn i 1990.

Fra 2019 til 2022 sank utslippet ifølge CO2-monitoren med 1,6 prosent, eller med ca. 0,5 prosent per år. Miljødirektoratets beregning ‘Klimakur 2030’ forutsetter til sammenlikning at veitransportens klimagassutslipp skal gå ned med 4,7 prosent hvert år fra 2021 til 2030. I 2022 var utslippet ifølge CO2-monitoren ca. 7 prosent høyere enn det som følger av Klimakurs beregning.

Siden toppen i 2015 er CO2-utslippet i veitransport gått ned med 15 prosent, eller ca. 2,2 prosent per år. En vesentlig del av nedgangen kan tilskrives økt bruk av biodrivstoff. På lengre sikt vil overgangen til batterielektriske og andre utslippsfrie kjøretøy ha større betydning.

Rapport: Monitor for veitransportens CO2-utslipp. TØI-rapport 1932/2023. Forfatter: Lasse Fridstrøm

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger