Du er her

Forskningsprosjekt:

EnturRTM

Dette er innloggingssiden for forskningsprosjektet EnturRTM.

EnturRTM er en applikasjon med formålet å effektivisere dagens manuelle koding av kollektivtilbud i transportmodellen RTM (ruter, frekvenser, stoppmønster og framføringstid) og automatisere prosessen ved å hente rute- og holdeplassdata fra Nasjonal rutedatabank og Nasjonalt holdeplassregister.

Les rapporten Automatisk rutekoding for regionale persontransportmodeller som ble publisert april 2018.

Lurer du på noe? Send en e-post til entursupport@toi.no

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger