Du er her

Siste nytt

 • Lønnsomt å styrke kollektivtrafikken i rushtiden

  Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å styrke kollektivtrafikken i Oslo og Akershus i rushtiden. Det viser en analyse som Transportøkonomisk institutt har gjort for Ruter. Utenfor rushet er en generell tilbudsforbedring ikke lønnsom.

 • Myter og fakta om køprising

  Køprising er et effektivt virkemiddel for å redusere køene i rushtiden. Det viser erfaringene fra byer som Stockholm, London og Singapore. Ordningen kan også ha betydelige positive miljøgevinster. Negative effekter i form av uønskete fordelingsvirkninger kan langt på vei kompenseres.

 • Midlertidig trafikknedgang løser ikke køproblemene

  Trafikken i de tre storbyene Oslo, Bergen og Trondheim har gjennom mange år hatt en jevn vekst. Selv om veksten midlertidig har stoppet opp som en følge av lavkonjunkturen som startet høsten 2008, må man regne med at trafikken igjen vil øke i årene framover.

 • Kvotepriser har liten effekt på norsk luftfart

  EU har vedtatt at luftfarten skal inkluderes i EUs system for handel med utslippsrettigheter (EU ETS) fra 2012. Dette vil få betydning også for Norge.

 • Ny Helgeland lufthavn vil gi bedre rutetilbud

  En felles lufthavn til avløsning for de tre eksisterende lufthavnene Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana ville gi langt bedre rutetilbud for passasjerene enn i dag.

 • Ny rapport kritisk til Oslopakke 3

  Transportøkonomisk institutt har sammen med Dovre International AS gjennomført en kvalitetssikring av konseptene for Oslopakke 3 på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet.
Viser fra 37 til 42 av totalt 45 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger