Du er her

Siste nytt

 • Myter og fakta om køprising

  Køprising er et effektivt virkemiddel for å redusere køene i rushtiden. Det viser erfaringene fra byer som Stockholm, London og Singapore. Ordningen kan også ha betydelige positive miljøgevinster. Negative effekter i form av uønskete fordelingsvirkninger kan langt på vei kompenseres.

 • Midlertidig trafikknedgang løser ikke køproblemene

  Trafikken i de tre storbyene Oslo, Bergen og Trondheim har gjennom mange år hatt en jevn vekst. Selv om veksten midlertidig har stoppet opp som en følge av lavkonjunkturen som startet høsten 2008, må man regne med at trafikken igjen vil øke i årene framover.

 • Kvotepriser har liten effekt på norsk luftfart

  EU har vedtatt at luftfarten skal inkluderes i EUs system for handel med utslippsrettigheter (EU ETS) fra 2012. Dette vil få betydning også for Norge.

 • Ny Helgeland lufthavn vil gi bedre rutetilbud

  En felles lufthavn til avløsning for de tre eksisterende lufthavnene Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana ville gi langt bedre rutetilbud for passasjerene enn i dag.

 • Ny rapport kritisk til Oslopakke 3

  Transportøkonomisk institutt har sammen med Dovre International AS gjennomført en kvalitetssikring av konseptene for Oslopakke 3 på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet.
 • Ny modell for optimalt vegvedlikehold

  En vedlikeholdsstrategi som tar sikte på å opprettholde verdien av vegkapitalen, gir ingen god samfunnsøkonomisk utnyttelse av ressursene. Det slås fast i en rapport fra TØI, som har utarbeidet en ny modell for å beregne optimale rehabiliteringsstrategier.
Viser fra 37 til 42 av totalt 44 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger