Du er her

Siste nytt

 • Kvotepriser har liten effekt på norsk luftfart

  EU har vedtatt at luftfarten skal inkluderes i EUs system for handel med utslippsrettigheter (EU ETS) fra 2012. Dette vil få betydning også for Norge.

 • Ny Helgeland lufthavn vil gi bedre rutetilbud

  En felles lufthavn til avløsning for de tre eksisterende lufthavnene Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana ville gi langt bedre rutetilbud for passasjerene enn i dag.

 • Ny rapport kritisk til Oslopakke 3

  Transportøkonomisk institutt har sammen med Dovre International AS gjennomført en kvalitetssikring av konseptene for Oslopakke 3 på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet.
 • Ny modell for optimalt vegvedlikehold

  En vedlikeholdsstrategi som tar sikte på å opprettholde verdien av vegkapitalen, gir ingen god samfunnsøkonomisk utnyttelse av ressursene. Det slås fast i en rapport fra TØI, som har utarbeidet en ny modell for å beregne optimale rehabiliteringsstrategier.
 • TØI med åtte grunnlagsrapporter for NTP-arbeidet

  TØI har laget i alt åtte rapporter som grunnlag for Transportetatenes arbeid med Nasjonal transportplan 2010-2019 som ble presentert torsdag 17. januar. Prognoser for godstransport  og muligheter  for å redusere CO2-utslippene fra transportsektoren er sentrale tema.

 • Sterke virkemidler må til for å redusere CO2-utslippene

  Det må sterk lut til om man skal få til vesentlige reduksjoner i CO2-utslippene fra transportsektoren. En dobling av drivstoffprisen vil kunne gi 19 prosent mindre biltrafikk enn vi ellers ville ha, men billigere kollektivtrafikk vil bidra lite til å redusere CO2-utslippene, viser modellberegninger utført ved TØI.
Viser fra 37 til 42 av totalt 42 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger