Du er her

Kvotepriser har liten effekt på norsk luftfart

EU har vedtatt at luftfarten skal inkluderes i EUs system for handel med utslippsrettigheter (EU ETS) fra 2012. Dette vil få betydning også for Norge.

Ved en gradvis økning av kvoteprisene til 25-75 €/tonn CO2 i 2020 blir den årlige ekstra økningen i gjennomsnittlig flybillettpris i Norge 0,1-0,4 prosent, og dobbelt så mye for billetter til utlandet. Dette er svært moderat. Økningen blir størst på lange reiser. Den relative effekten for Oslo-Tromsø blir nesten dobbelt så stor som gjennomsnittet for innlandstrafikken.

I 2020 vil EU ETS redusere antall terminalpassasjerer i Norge med 0,5 – 5 prosent og samlet CO2-utslipp med 12 000-150 000 tonn. I 2030 blir effekten for flypriser og flytrafikk omtrent som i 2020, men utslippene kan synke langt mer enn i 2020 hvis kvoteprisene blir høye nok til å påvirke den teknologiske utviklingen.

Rapport:
Virkningene i Norge av å inkludere luftfart i EU ETS. TØI-rapport 1018/2009.
Forfatter(e): Harald Thune-Larsen, Asbjørn Torvanger og Knut Sandberg Eriksen

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger