Du er her

Ny Helgeland lufthavn vil gi bedre rutetilbud

En felles lufthavn til avløsning for de tre eksisterende lufthavnene Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana ville gi langt bedre rutetilbud for passasjerene enn i dag.

Helgeland lufthavn slik planleggerne ser den for seg. Kilde: Helgeland lufthavn AS.

To hovedalternativer er vurdert: en lufthavn med 2000 m rullebane og mulighet til å ta ned regulære jetfly og en tilsvarende lufthavn med mulighet for større turboprop fly men ikke jetfly. Begge alternativene gir grunnlag for direkte ruter til Oslo.

Analysene av markedsgrunnlaget viser at det er realistisk med 2-3 daglige avganger til/fra Oslo med jetfly eller 5-6 daglige avganger med turboprop.

Det ligger utenfor oppdragets ramme å vurdere hva en ny lufthavn vil koste, og resultatene fra analysene viser derfor nytten av en ny lufthavn ved en kalkulasjonsrente på 4,5 prosent.

Analysen viser at begge alternativene gir flere milliarder i samfunns-økonomisk nytte hvis de lar seg realisere. Gevinsten ligger i hovedsak i bruk av større fly og mer direkte ruteføring.

Begge alternativene er derimot bedriftsøkonomisk ulønnsomme for Avinor, som bare får dekket opp til 280 millioner kroner av investeringskostnadene gjennom reduserte driftskostnader. Staten kan imidlertid redusere støtten til flyrutedrift så mye at staten og Avinor til sammen kan tjene på en utbygging.

Analysen er gjort på oppdrg fra Helgeland lufthavn AS.

Rapport:
Helgeland lufthavn – marked og samfunnsøkonomi
TØI-rapport 1014/2009
. Forfatter(e): Harald Thune-Larsen og Jon Inge Lian

Sammendrag

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger