Du er her

Siste nytt

  • Ny modell for optimalt vegvedlikehold

    En vedlikeholdsstrategi som tar sikte på å opprettholde verdien av vegkapitalen, gir ingen god samfunnsøkonomisk utnyttelse av ressursene. Det slås fast i en rapport fra TØI, som har utarbeidet en ny modell for å beregne optimale rehabiliteringsstrategier.
  • TØI med åtte grunnlagsrapporter for NTP-arbeidet

    TØI har laget i alt åtte rapporter som grunnlag for Transportetatenes arbeid med Nasjonal transportplan 2010-2019 som ble presentert torsdag 17. januar. Prognoser for godstransport  og muligheter  for å redusere CO2-utslippene fra transportsektoren er sentrale tema.

  • Sterke virkemidler må til for å redusere CO2-utslippene

    Det må sterk lut til om man skal få til vesentlige reduksjoner i CO2-utslippene fra transportsektoren. En dobling av drivstoffprisen vil kunne gi 19 prosent mindre biltrafikk enn vi ellers ville ha, men billigere kollektivtrafikk vil bidra lite til å redusere CO2-utslippene, viser modellberegninger utført ved TØI.
Viser fra 43 til 45 av totalt 45 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger