Du er her

TØI med åtte grunnlagsrapporter for NTP-arbeidet

TØI har laget i alt åtte rapporter som grunnlag for Transportetatenes arbeid med Nasjonal transportplan 2010-2019 som ble presentert torsdag 17. januar. Prognoser for godstransport  og muligheter  for å redusere CO2-utslippene fra transportsektoren er sentrale tema.

TØI har også vurdert transportkapasiteten til og fra Oslo lufthavn Gardermoen i et langsiktig perspektiv  og lønnsomhetsberegningen i NTP.

 

Nedenfor følger en samlet oversikt  over rapportene. For utdypende omtale av enkelte av rapportene, se andre steder på nettsiden.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger