logo

Kompetanseprosjekt for næringslivet:

Logistikkrav, miljø og kostnader (LIMCO)

I de senere år har transportsektoren opplevd en revolusjon i form av nye digitale datakilder. Hvordan kan vi utnytte nye data fra transportsektoren til å generere kunnskap som bidrar til å øke effektiviteten i lastebilsektoren, samtidig som den negative miljøpåvirkningen fra lastebiler reduseres?

Hovedmålet til dette prosjektet er å utnytte data fra sensorer installert i lastebiler, og å kombinere dette med data fra softwareprogrammer for logistikk- og bedriftsorganisering til å skape ny innsikt i godstransportsektoren.

Gjennom TØIs industrielle partner Cognia Technologies har vi tilgang til anonymiserte data fra kjøresystemer i lastebiler. Videre har TØI inngått avtale med Posten Norge, PostNord, Bama, Cater og Nortura som vil gi tilgang til data fra styringssystemer knyttet til logistikkorganiseringen og utnyttelse av lastebilflåten.

Mens noen av selskapene har høy automatiseringsgrad og digitale data på dette er det andre som har lav grad av automatisering. Sammensetningen av våre industrielle samarbeidspartnere reflekterer dette. 

TØIs partner SAP, et tysk multinasjonalt softwareselskap, vil bidra i prosjektet med sin erfaring og ekspertise knyttet til å kombinere, lagre, prosessere og utnytte data fra bedrifters styringssystemer.

Ved å kombinere data fra lastebiler, bedrifter og offentlige myndigheter vil vi besvare en rekke interessante forskningsspørsmål:

  • Hvordan påvirkes miljøet av lastebiltransporten?
  • Er det mulig å planlegge logistikken i byer bedre?
  • Kan man redusere belastningen i rapportering til myndigheter for dagens transport- og logistikkbedrifter ved å bruke disse nye datakildene mer effektivt?

Kort oppsummert søker LIMCO å bidra til kunnskap som vil øke effektiviteten, og redusere miljøpåvirkningen av godstransport med lastebiler ved å ta i bruk data som for noen år tilbake ikke eksisterte.

Prosjektets varighet er fra 2018-2021.

Forskningsrådet, Statens vegvesen Vegdirektoratet og Nortura SA finansierer prosjektet.

Partnere

Forskningspartnere i tillegg til TØI er

Bilderesultat for ssb logo

Vi har også med tre internasjonale eksperter som møter forskningsgruppa årlig: Professor Michael Browne (University of Gothenburg), Professor Lauri Ojala (Turku School of Economics) og  Professor Alan McKinnon (Kuehne Logistics University in Hamburg).

Brukerpartnere er

Postnord, Nortura, Bama, Cognia, SAP, Cater, Posten, NLF, ROAF og Statens vegvesen

Project manager

Inger Beate Hovi

Andre kontaktpersoner:

      

Gaustadalléen 21
0349 Oslo, Norway

Phone: +47 22 57 38 00
E-mail: toi@toi.no