Formidling

Her kan du lese, se og høre artikler og seminarer fra LIMCO-prosjektet.

Digitalt seminar

Forsker til lunsj digitalt seminar 16.09.2020: Kan ekstra føreropplæring redusere drivstofforbruket for lastebilsjåfører? Daniel Ruben Pinchasik

Forsker til lunsj digitalt seminar 25.09.2020: Big Data fra lastebiltransport - en uutnyttet ressurs? Inger Beate Hovi

Artikler

Samferdsel 21.11.2019: Økonomisk kjøring gir kostnads- og miljøgevinster. Inger Beate Hovi, Tommy Slåttum og Eirill Bø

Samferdsel 11.11.2019: Nye data kan gi smartere og renere lastebiltransport. Inger Beate Hovi, Christian Mjøsund

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger