LIMCO: Logistics, Environment and Costs - digitalt sluttseminar

Kjøretøydata som grunnlag for forskning, transportplanlegging og forbedringsarbeid.

Seminaret arrangeres fredag 24. september kl. 09-12 og vil være digitalt i Teams. Alle er velkomne!

Du kan delta her!

Om prosjektet

LIMCO (Logistics, Environment and Costs) er et kompetanseprosjekt for næringslivet finansiert av Norges forskningsråd, Statens vegvesen og Nortura SA. Formålet har vært å bidra til kunnskap om å øke effektiviteten og redusere miljøpåvirkningen fra godstransport med lastebiler ved å utnytte data om transport og logistikk. Prosjektet hadde oppstart i 2018 og avsluttes denne høsten.

I prosjektet er det en pågående datafangst fra godsbiler som har muliggjort en rekke analyser. Datafangsten startet i januar 2019 og har siden den tid økt både mht. antall kjøretøy og GPS-posisjoner. Databasen teller i dag nærmere 200 millioner posisjoner fra over 1800 lastebiler og 200 varebiler. Det er jobbet med metodeutvikling for å konvertere de enkelte GPS-posisjoner til turer og stoppobservasjoner.

Datasettet muliggjør analyser av når og hvor de ulike transportene finner sted, hvordan transporttid på gitte strekninger varierer med tidspunkt på dagen og hvor lang tid som brukes til laste- og losseoperasjoner. Videre har prosjektet bidratt til å framskaffe informasjon om drivstofforbruk for lastebiltransport i reell trafikk i Norge for ulike kjøretøystørrelser og hvor transporten finner sted. I tillegg er det sett på kort- og langtidseffekter av opplæring i mer effektiv kjøring, på drivstofforbruk. Det er også laget et rammeverk av kostnadsmodeller som er integrert med den faktiske informasjonen om transportaktivitet. Dette kan videre brukes av bedriftene som et verktøy for læring og kontinuerlig forbedring av logistikkoperasjoner.

Program

Velkommen og introduksjon til prosjektet Prosjektleder Inger Beate Hovi, TØI

Datafangst fra kjøretøy-API Andreas Flognfeldt og Kim Finkenhagen, Cognia Technologies

God planlegging krever relevante og detaljerte data Oskar Kleven og Toril Presttun, Statens vegvesen

Hvordan kan vi bruke GPS-data til analyser av turer og stoppmønster? Christian Mjøsund, TØI

Hvordan kan bruk av store data gi en bedre innsikt i transportløsningen i et kostnads-, service- og miljøperspektiv? Eirill Bø, Sitma AS

Transparens – ett grunnlag for kontinuerlig forbedring? Arve Aspli, Bama Trading AS

PAUSE

Hvordan kan sjåføren bidra til lavere utslipp fra vegtransport og hvilke virkemidler er tilgjengelig? Andreas Flognfeldt, Cognia Technologies

Hva er langtidseffekten av opplæring og oppfølging av føreradferd? Daniel R. Pinchasik, TØI

Integrering av ERP- og kjøretøydata – er det hensiktsmessig? Stein Erik Grønland, Sitma AS

Har data fra transportstyringssystemer potensiale til å modernisere SSBs datainnsamling? Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå

Videre forskning: Hvilke potensielle dataløsninger kan brukes i transportforskingen og hva er potensialet for tilgang på data? Inger Beate Hovi, TØI

Kontaktperson

Inger Beate Hovi

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger