logo

Forskningsrådsprosjekt:

A Norwegian Regional General Equilibrium Modelling System (NoReg)

Norsk regional generell likevektsmodell 

Prosjektet skal utvikle en lett tilgjengelig og relevant regionalmodell for norsk økonomi (NoReg). Modellen skal være tilgjengelig for lokale, regionale og nasjonale myndigheter, og for akademiske miljøer for studier av politikkreformer og strukturelle endringer i norsk økonomi over tid.

Vi skal knytte sammen økonomisk teori, empirisk forskning og økonomisk modellering innenfor økonomisk geografi og urbane og regionale studier, samt bidra til å øke den nasjonale kompetansebasen og relevansen av slike modeller.

NoReg vil bidra til forskningsfronten på modellering av regionale effekter av viktige strukturendringer, og styrke forskningsinstitusjoner som fokuserer på regionaløkonomisk modellering.

Prosjektets varighet er fra 2018-2028 og har budsjett på 20 millioner kroner.

Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet gjennom programmet DEMOS -  Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Mer informasjon på prosjektsiden  

 

Project manager

Wiljar Hansen

Andre kontaktpersoner:

      

Gaustadalléen 21
0349 Oslo, Norway

Phone: +47 22 57 38 00
E-mail: toi@toi.no