Du er her

  • > Transportmodeller
  • > Fire av sju ferjeavløsningsprosjekter på E39 er svært ulønnsomme

Fire av sju ferjeavløsningsprosjekter på E39 er svært ulønnsomme

Fire av sju ferjeavløsningsprosjekter på E39 mellom Stavanger og Trondheim er svært samfunnsøkonomisk ulønnsomme uansett regnemåte og bør legges bort dersom samfunnsøkonomisk nytte skal legges til grunn.

Ferjefri kryssing av Haslafjorden er blant de prosjektene som er svært ulønnsomme.

Dette viser en rapport fra Transportøkonomisk institutt utarbeidet på oppdrag fra Norsk sjømannsforbund. Eksisterende dokumenter, som Konseptvalgutredninger (KVU),  kvalitetssikringer (KS1) og andre rapporter er kritisk gjennomgått og regnet om etter den metodikken som det regjeringsnedsatte Hagen-utvalget anbefaler  for nyttekostnadsvurderinger.

Rapporten kommer til at fire av ferjeavløsningsprosjektene nord for Bergen er svært ulønnsomme. Dette  gjelder  kryssing av Sognefjorden (Lavik-Oppedal), Storfjorden (Solevåg-Festøy), Romsdalsfjorden (Vestnes-Molde) og Haslafjorden (Kanestraum-Halsa). Av de tre andre er Rogfast (Boknafjorden) lønnsom, mens Hordfast (E39 Aksdal-Bergen) og Nordfjord (Anda-Lote) er marginalt ulønnsomme.

Alle prosjektene får dårligere lønnsomhet med bompenger. For Rogfast vil bompenger på realistisk nivå ikke kunne finansiere så mye som forutsatt i Nasjonal  transportplan.  Det er usikkert hvordan resten skal finansieres.

For Hordfast vil bompengene ikke finansiere mer enn 5-10 prosent av byggekostnaden uten at det i vesentlig grad går ut over den samfunnsøkonomiske lønnsomheten.

Alle prosjektene får bedre lønnsomhet om de utsettes noen år til trafikken har økt og kvalitets­krav, teknologiske løsninger, kostnader og finansiering er mer avklart.

For mer informasjon om de ulike prosjektene, se rapporten:
Samfunnsøkonomisk lønnsomhet av ferjeavløsningsprosjektene på E39 mellom Stavanger og Trondheim. TØI rapport 1272/2013.  Forfatter: Harald Minken

Sammendrag

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger