Du er her

Risikoen for bilbrann øker i lange, bratte tuneller

Brannrisikoen for tunge kjøretøy er størst i tuneller med en stigningsgrad på mer enn 7 prosent og i undersjøiske tuneller.

Det viser en fersk TØI-rapport som har analysert sammenhengen mellom stigningsgrad i vegtunneler og risiko for brann i tunge kjøretøy. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Statens Vegvesen.

Tunge kjøretøy har høyere risiko for brann i tunneler enn lette kjøretøy. Det gjelder spesielt i tunneler som er lange og bratte, og særlig undersjøiske tuneller. Disse tunnelene utgjør til sammen rundt fem prosent av norske vegtunneler, men hadde 38 prosent av brannene og tilløpene i perioden 2008-2021.

Brannrisikoen i tunge kjøretøy øker mest når stigningen er på syv prosent eller mer, men stigninger på fem prosent gir også en økt risiko.

Jo lengre stigning, jo større risiko

Risikoen for brann øker med lengden på bratte stigninger. Dette gjelder både for stigning over fem og syv prosent, men i tuneller med stigning på over syv prosent har lengden større betydningen.

Undersjøiske tunneler har ofte bratte og lange stigninger og har derfor flere branner i tunge kjøretøy enn andre kjøretøy. De fire mest brannutsatte har nesten 5 500 meter med gjennomsnittlig stigning over syv prosent. Det gjelder Oslofjordtunnelen, Eiksundtunnelen, Bømlafjordtunnelen og Byfjordtunnelen.

Årsaken til brann i tunge kjøretøy i lange og bratte tunneler er først og fremst tekniske problemer (overopphetet motor). Mangelfullt vedlikehold er gjerne en underliggende årsak.

Tiltak som kan forebygge branner i tungbiler i norske vegtunneler er teknologi for automatisk slukking av brann i motorrom, vedlikehold av kjøretøy, teknisk kontroll av kjøretøy, termportaler og samvirkende ITS (intelligente transport systemer). 

Rapport: Risiko for brann i tunge kjøretøy i vegtunneler med høy stigning. TØI-rapport. Forfattere: Tor-Olav Nævestad, Alena Katharina Høye, Jenny Blom, Lars E. Egner

Tekst: Ella Mæhlumshagen, senior kommunikasjonsrådgiver

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger