logo

Søk

Du er her

Prosjekt:

Bruk og Parkering av Elsparkesykler

TØI søker deltakere til spørreundersøkelse om elsparkesykkelbruk.

Delta HER

Elsparkesykler har blitt en viktig del av mange menneskers reisehverdag og løftes spesielt frem som et fleksibelt transportmiddel som både er gøy å bruke og fyller et behov som ikke har blitt dekket av eksisterende fremkomstmidler.

En tidlig kartlegging av delte el-sparkesykler i Oslo viste at det er to sentrale utfordringer med disse; en høy ulykkesrisiko ved bruk og en forsøplende parkering som skaper utfordringer for andre trafikanter.

Det er behov for mer kunnskap om så godt som alle aspekter ved elsparkesykler for å legge til rette for både trafikksikkerhet, opplevd trygghet, mobilitet og parkering.

Denne spørreundersøkelsen bygger videre på den tidlige kartleggingen fra Oslo og tar dette ut i et internasjonalt samarbeid.

Norge er et av få land i Europa som tillater sykling på fortau også for voksne, og ettersom elsparkesykler er definert som sykler i norsk lov er også bruk av elsparkesykkel på fortau tillatt. Dette åpner for mer potensielle konflikter mellom elsparkesyklister og gående, og det vil være spesielt interessant å se om vi ser forskjeller på dette området mellom Norge og de andre landene som deltar i prosjektet. 

Spørsmål? Kontakt prosjektleder Katrine Karlsen

Kontaktperson

Katrine Karlsen

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no