logo

Søk

Du er her

Skrive masteroppgave på TØI?

TØI arbeider med et vidt spekter problemstillinger innen samferdselssektoren og inviterer mastergradsstudenter til å skrive masteroppgave med veiledning hos oss.

Her finner du temaer som vi mener er særlig aktuelle. Du kan også se beskrivelsen av de ulike forskningsområdene for å få inspirasjon til tema for oppgaven.

Dersom vi blir enige om veiledning hos oss (som oftest biveileder), kan vi i en del tilfeller også tilby kontorplass i skriveperioden. Vi samarbeider også med Vitenskapsbutikken ved Universitetet i Oslo.

Ta kontakt med kontaktpersoner for det enkelte tema, eller kommunikasjonssjef Harald Aas.

Aktuelle kandidater vil kunne få tilsendt link til midlertidig visning av karakterer i Vitnemålsportalen, for vurdering av søknad.

Personvern: Viser til vår personvernerklæring: https://www.toi.no/personvernerklaring/

 

Kontaktperson

Harald Aas

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no