Du er her

Ulønnsomt å konvertere biler til etanoldrift

I Sverige åpnet man i 2008 for konvertering av bensinbiler til bioetanol. Kostnadene er på ca 7000 - 10 000 kroner avhengig av bilmodell. Rapporten viser at et en tilsvarende endringer av regelverket i Norge vil ha positive miljøeffekter, men konvertering til etanoldrift vil ikke være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Basert på erfaringene fra den svenske ordningen for etanolkonvertering ønsker norske myndigheter å vurdere grunnlaget for å innføre en tilsvarende ordning i Norge.

Bioetanol lages med utgangspunkt i planter som inneholder sukker, cellulose eller stivelse. En vanlig form for slikt drivstoff er E85, som består av 85 prosent bioetanol og 15 prosent bensin. For 100 prosent bioetanol kan hele syklusen, fra å dyrke plantene til utnyttelse i bil, gi en reduksjon av CO2-utslipp på 72 prosent sammenlignet med bruk av fossil bensin.

Prisen for en enkel etterkonvertering på verksted ligger et sted mellom 7000 - 10 000 NOK avhengig av bilmodell. Tatt i betraktning virkningsgraden, oljeskift, prisforskjellen på drivstoff, vil det ikke være økonomisk lønnsomt for forbrukeren å etterkonvertere en bil til etanoldrift dersom de kjører mindre enn 14 000 km i året.

Hvis derimot staten bekoster etterkonverteringskostnaden vil det være lønnsomt for forbrukeren å kjøre på E85 uansett kjørelengde. Etterkonvertering til E85 vil imidlertid ikke være samfunnsøkonomisk lønnsomt med dagens prisnivå og teknologistatus.

Rapport:
Etterkonvertering av personbiler til etanoldrift. TØI-rapport 1107/2010.Forfatter: Juned Akhtar
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger