Du er her

Trafikksikkerhets-håndboken i ny utgave

Forskning bidrar til å gjøre trafikken sikrere. Nå foreligger Trafikksikkerhetshåndboken i ny utgave. På over 800 sider oppsummeres nasjonal og internasjonal trafikksikkerhetsforskning. Boken gir oversikt over aktuell kunnskap om virkninger av 142 ulike trafikksikkerhetstiltak.

 

Alene Høye, Rune Elvik, Michael W.J. Sørensen og Truls Vaa er redaktører for den nye utgaven.  Foto: Harald Aas

Transportøkonomisk institutt utgav boken for første gang i 1982. Dette er fjerde utgave som trykkes, men boken finnes også gratis tilgjengelig på internett hvor den oppdateres fortløpende. tsh.toi.no

Trarfikksikkerhetshåndboken er internasjonalt anerkjent og oversatt til engelsk, spansk, finsk og russisk. Boken er et uunnværlig hjelpemiddel for alle som arbeider med trafikksikkerhet, enten det er politisk, adminsistrativt, eller i forskning.

Boken er delt inn i to hoveddeler. Del I av gir en generell innføring i trafikksikkerhetsområdet, faktorer som påvirker ulykker og risiko, faglige tilnærminger, teorier og metoder, samt hvordan boken bør anvendes.

Del II beskriver effekten av 142 trafikksikkerhetstiltak innenfor ti områder. For hvert tiltak beskrives ulykkesproblemet som påvirkes, tiltakets formål, dagens bruk av tiltaket i Norge, virkning på ulykkene, virkning på framkommelighet og miljøforhold, tiltakets kostnader og nytte-kostnadsforhold og de formelle ansvarsforhold og saksgangen ved innføring av tiltaket.

Seminar mandag 11. februar

I forbindelse med lanseringen av boken inviteres fagfolk og andre interesserte til et
trafikksikkerhetsseminar i Forskningsparken 11. februar kl 12.45-14.30 ( Adresse: Gaustadallen 21).

Det blir korte innlegg med eksempler på ny kunnskap fra boken og invitasjon til spørsmål og dialog:

• Hvordan best beskrive effekter av tiltak, f. eks. piggdekk? v/ Rune Elvik
• Sambruksområder (shared space): Sammen med eller mot hverandre? v/ Michael W.J. Sørensen
• Gradert førerkort – løsning for unge førere? v/Truls Vaa
• Sykkel- og MC-tiltak: det var den ANDRE som hadde vikeplikt! v/Alena Høye

På seminaret vil det være mulig å få kjøpt boka til sterkt redusert pris (kr 100,- pr bok).
 


 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger