Du er her

Skilting av bilbeltekontroll har ingen avskrekkende virkning

Økt synlighet av bilbeltekontroller ved hjelp av skilting har ingen avskrekkende effekt. Det viser en evaluering utført ved TØI.

Skilt brukt for å synliggjøre Bilbeltekontroll.
En vegkantundersøkelse viser at skilting vegvesenets kontrollposter ”Bilbeltekontroll” ikke fører til den ønskede økning av opplevd oppdagelsesrisiko for ikke-bruk av bilbelte. Slik merking kan tvert imot redusere den avskrekkende virkningen av kontrollen med hensyn til andre trafikklovbrudd.

Bilbelter er et effektivt trafikksikkerhetstiltak. Fortsatt bruker ca 10-15 prosent av bilførerne ikke belte. Myndighetene har som mål å øke bruken og ønsker derfor å undersøke ulike tiltak. Et mulig tiltak er økt synlighet ved å sette opp et skilt med teksten ”Bilbeltekontroll” ved Statens vegvesens bilbeltekontroller (bilde). Uten skilt er kontrollpostene som regel godt synlige, men bilister kan ikke forutse hva slags kontroll som foregår. Målsettingen er å øke den opplevde oppdagelsesrisikoen for ikke-bruk av bilbelte, og som en følge av dette øke bruken av bilbelte. Skiltet er plassert ved kontrollpostene slik at bilister som uten bilbelte ikke har mulighet til å ta på seg bilbelte før de eventuelt blir vinket inn til kontrollen.

Resultater fra en vegkantundersøkelse med intervjuer viser at synligheten av kontrollpostene øker når en setter opp skilt, men resultatene tyder ikke på at skiltet ”Bilbeltekontroll” fører til økt opplevd oppdagelsesrisiko. Flere som har sett skiltet rapporter at de vil øke sin beltebruk, men hvorvidt dette faktisk vil skje er usikkert.

Rapport: Evaluering av bruk av skilt ved bilbeltekontroller. TØI-rapport 951/2008. AV Alena Erke og Trula Vaa

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger