Du er her

Rumlelinjer vekker trøtte bilførere

Såkalte ”rumlelinjer” som midtlinje eller kantlinje reduserer konsekvensene av sovning bak rattet. Dette viser en ny rapport fra TØI.

 

Rumlelinjer finnes i flere varianter, både som dobbel eller enkel midtlinje, eller som kantlinje. Foto: Are Wormnes

Rumlelinjer er et tiltak for å forebygge ulykker der bilførere krysser midtlinje eller kantlinje. Det er tidligere dokumentert at rumlelinjer reduserer ulykkesrisikoen generelt, men ikke hvordan dette spesifikt virker på trøtte førere. Denne undersøkelsen viser at færre tilfeller av sovning endte opp med utforkjøring der rumlelinjer fantes.

I undersøkelsen fikk man svar fra 2567 norske førere. Vel en fjerdedel av disse svarte at de husket å ha sovnet bak rettet.

Sekstifire prosent av førerne som sovnet på veger der det var rumlelinjer, svarte at de ble vekket av linjene.

Andelen søvnhendelser som førte til utforkjøringer, var mindre der det var rumlelinjer (0,7 prosent) enn der det ikke var rumlelinjer (3,5 prosent).

Rumlelinjer fantes i 28 prosent av tilfellene der føreren sovnet bak rattet.

Rapport:
Vekket av rumlelinjer. Rapport fra førere som har sovnet bak rattet. TØI-rapport 1094/2010. Av Ross Owen Phillips og Fridulv Sagberg
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger