Du er her

Redusert piggdekkbruk påvirker i liten grad sikkerheten

Redusert bruk av piggdekk i fem av de største byene i Norge i perioden 2002-2009 har i liten grad påvirket antall trafikkulykker. Det viser en ny rapport fra TØI.

De fem byene som er undersøkt er Oslo, Drammen, Stavanger, Bergen og Trondheim. I alle byene unntatt Stavanger er bruken av piggdekk redusert.

For alle byer sett under ett, har antallet politirapporterte trafikkulykker med personskade i piggdekksesongen økt med 2 prosent som følge av redusert piggdekkbruk. Antall forsikringsmeldte ulykker, hvor mer enn 90 prosent er med kun materiell skade, er praktisk talt uendret. Studien bekrefter resultatene av en tilsvarende tidligere studie, utført av Transportøkonomisk institutt i 2000.

Bakgrunnen for den nye studien er et politisk ønske i Sverige om å redusere piggdekkbruken for å redusere spredning av mikropartikler som kan være skadelig for folkehelsen. Det hersker imidlertid bekymring for at dette kan føre til flere trafikkulykker.

Trafikverket kontaktet derfor Transportøkonomisk institutt med sikte på å få oppdatert studien som ble gjort i 2000, og som omfattet virkninger av redusert piggdekkbruk i perioden 1991 til 2000.

Rapport:
Virkninger på trafikkulykker av redusert bruk av piggdekk i norske byer. TØI rapport 1145/2011. Av Rune Elvik og Joanna Kaminska.
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger