Du er her

Ny databank om trafikksikkerhet

EU-prosjektet SafetyNet samler informasjon fra alle europeiske land til en stor databank om trafikksikkerhet. TØI er med i flere delprosjekter. Den 17. - 18. april 2008 skal resultatene formidles på en stor internasjonal konferanse i Roma.

Databanken skal etableres under navnet European Road Safety Observatory (ERSO) og bli en sentral internettportal for trafikksikkerhetsinformasjon. En pilotversjon av nettstedet er allerede etablert, www.erso.eu.

I prosjektet er TØI spesielt engasjert i to arbeidsgrupper. Safety performance indicators samler inn relevante data om ulike sikkerhetsindikatorer knyttet til vegtrafikk i Europa, for eksempel fartsnivå, forekomsten av promillekjøring (se artikkel i SAMFERDSEL nr 8/2007), bruk av bilbelte og hvordan redningstjenesten er utbygd.

- Dataene vil gjøre det lettere å sammenlikne situasjonen i ulike land, og følge utviklingen over tid, sier forsker Terje Assum som arbeider med denne spesielle delen av prosjektet.

TØI deltar også i gruppen som arbeider med eksponeringsdata og risikoberegninger (Risk Exposure Data) samt arbeidsgruppen som lager kunnskapsoversikter om utvalgte emner knyttet til trafikksikkerhet (Work Package 6). Til nå er det laget ca 10 slike kunnskapsoversikter. Oversiktene utarbeides av en internasjonal redaksjonsgruppe, der forskningsleder Rune Elvik deltar fra TØI.

Konferansen, hvor resultatene skal fremlegges, avholdes i Roma 17.-18. april 2008. Les mer om konferansen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger