Du er her

Lite promillekjøring blant tungbilførere

Promillekjøring er et stort problem i trafikken, men ikke blant lastebilsjåfører viser en ny undersøkelse. Av 2836 tungbilførere som ble kontrollert av Utrykingspolitiet våren 2009, hadde bare én fører promille over 0,2.

Dette betyr at bare 0,035 prosent av de kontrollerte førerne hadde ulovlig promille. Når man tar hensyn til feilmarginer konkluderer undersøkelsen at andelen tungbilførere med ulovlig promille på veiene i Norge er mellom 0,005 prosent og 0,25 prosent.

Det ble ikke påvist ulovlig promille hos noen av de 247 tungbilførere som var innblandet i dødsulykker i årene 2005-2008.

Data fra andre kilder tyder også på lite promillekjøring blant førere av tunge kjøretøy, men medieomtale viser at det forekommer.

Søk i norske avisartikler i perioden 2002-2008 viste 25 tilfeller av promillekjøring med buss og en artikkel om en ulykke der en tungbilfører var påvirket av alkohol.

Nyttekostnadsanalyser som TØI har utført i forbindelse med forskningsprosjektet, tyder på at det ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt å bruke alkolås for å redusere promillekjøring blant tungbilførere ytterligere, mens noe mer ressurser kan brukes på politikontroll.

Rapport:
Promillekjøring med tunge kjøretøy. Omfang, ulykkesrisiko og mulige tiltak. TØI rapport 1021/2009. Av Terje Assum og Alena Erke.
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger