Du er her

Bilførere med ADHD har lavere risiko enn antatt

Risikonivået for bilførere med ADHD er langt lavere enn hittil antatt, fremgår det av et prosjekt Transportøkonomisk institutt (TØI) har utført på oppdrag fra det svenske Vägverket.

Både nasjonalt og internasjonalt har det rådet en oppfatning om at førere med ADHD har 3-4 ganger høyere ulykkesrisiko i trafikken enn førere uten ADHD. Denne påstanden stammer fra den første viktige internasjonale undersøkelsen om ADHD og ulykkesrisiko som ble publisert i 1993. Estimatet er så hyppig referert internasjonalt at det nærmest er blitt en myte.

De nye resultatene fra TØI baserer seg på en analyse av til sammen 13 vitenskapelige undersøkelser med i alt 27 enkeltresultater.

En av de viktigste konklusjonene er at risikonivået for bilførere med ADHD er betydelig lavere enn det som har vært rådende oppfatning. Relativt forhøyet risiko er beregnet til henholdsvis 1.24, 1.30 og 1.48, altså mellom 25 og 50 prosent høyere enn hos bilførere uten ADHD.

Dette er i samme intervall som forhøyete risiko for førere med hjerte-/karlidelser (1,23) og diabetes mellitus (1,56).

Rapport:
ADHD og risiko for ulykker i veitrafikk. TØI-rapport 987/2008. Av Truls Vaa og Beate Elvebakk. 
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger