Du er her

  • > Ny stor spørreundersøkelse om logistikk, trender og konkurransekraft

Ny stor spørreundersøkelse om logistikk, trender og konkurransekraft

På oppdrag fra Vegdirektoratet og Norges forskningsråd, og med støtte fra Næringslivets Hovedorganisasjon og Transportbrukernes Fellesorganisasjon, kartlegger Transportøkonomisk institutt (TØI) i disse dager logistikkostnadene i norsk næringsliv.

Ca 10.000 bedrifter har enten mottatt eller vil i løpet av kort tid motta en invitasjon til å delta i undersøkelsen om logistikkostnader. Formålet med undersøkelsen er å gi norske vareleverende bedrifter et sammenligningsgrunnlag for sine logistikkostnader.

 Les oppslag om undersøkelsen som sto i Logistikk & Ledelse nr. 11/2008.

 

 

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger