Du er her

Sentralisering fører til mer transport

Sentralisering av produksjon og engroslagerfunksjoner fører til mer godstransport.

Bedriftenes valg av logistikkløsning har stor innvirkning på transportomfanget. Transport av stykkgods og matvarer utgjør mer enn halvparten av veksten i innenriks transportarbeid på veg de siste 15 årene.

I denne perioden har det spesielt for næringsmiddelindustrien funnet sted en spesialisering og sentralisering av produksjonen, men også engroshandelen er sentralisert, og omfanget av kjededistribusjon øker. Det vil si at transport har en økende rolle i verdikjeden.

Også økt import av forbruksvarer bidrar til økt innenriks transportarbeid. Det skyldes at denne importen i det alt vesentlige ankommer grossist på Østlandet, i hovedsak lokalisert i Akershus og Oslo, før videre innenriks distribusjon.

Rapport er utarbeidet i prosjektet Logistikk i Norge, et forskningsprosjekt finansiert av SMARTRANS-programmet i Norges forskningsråd og Statens vegvesen Vegdirektoratet.

Rapport:
Produksjons- og konsumstruktur - trender og utviklingstrekk. TØI-rapport 1013. Av Inger Beate Hovi og Wiljar Hansen. 

Sammendrag
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger