Du er her

Trikker i Norge blant de farligste i Europa for fotgjengere

Bare 4 av 15 europeiske byer har høyere risiko for ulykker der fotgjengere blir drept eller hardt skadd av trikk enn i Norge.

Våre trikker har også høy risiko sammenlignet med andre transportmidler.

Trikker i norske byer har høyere risiko for ulykker der fotgjengere blir drept eller hardt skadd enn i flere byer i Tyskland, Sveits, Østerrike, Tsjekkia og Sverige. Det fremgår av EU-prosjektet VIRTUAL, der TØI er partner og hvor man har sammenlignet trikkers risiko for å kjøre på fotgjengere i ulike byer.

I perioden 2014-2018 var risikoen i Norge 0,594 ulykker per million trikkekilometer. Det plasserer de norske byene på femteplass, regnet fra høyeste risiko. Bare 4 av de 15 byene i utlandet hadde høyere risiko. I Gøteborg var risikoen 0,377 ulykker med drepte eller hardt skadde per million trikkekilometer.

Trikken i Norge har høy risiko også sammenlignet med andre transportmidler. Buss hadde i perioden 2006-2017 en risiko på 0,016 per million kjøretøy­kilometer for påkjørsler av fotgjengere der fotgjengeren ble drept eller hardt skadet.

Designet på fronten av trikken har betydning

I Oslo har de eldste trikkene som er i drift i dag en koblingsstang som stikker rett ut fra fronten av trikken. Den kan, bokstavelig talt, spidde fotgjengere ved påkjørsel. Bakkeklaringen er relativt høy, og unngår man å bli truffet av koblingsstangen er det lett å havne under trikken. Fronten er tilnærmet loddrett og vil dermed skyve en påkjørt fotgjenger foran trikken, men det er uvisst hvor fotgjengeren i så fall havner – på koblingsstangen, under trikken, eller ved siden av trikken.

Forskjellene i utformingen av fronten på de nyeste trikkene i Oslo er tydelige. Her er fronten er avrundet, og tanken bak dette er at en fotgjengere skal skyves til side, vekk fra trikken. Fronten er ikke loddrett, men heller bakover. Dermed skal fotgjengeren kunne «fanges opp» av trikken og ikke skyves forover. Bakkeklaringen er lavest mulig, slik at sannsynligheten for at fotgjengeren havner under trikken blir redusert. Frontruten er ført ut til sidene av trikkene og går langt ned. Dette er for å redusere dødvinkler. Ingen koblingsstang stikker ut fra fronten på trikken.

Oslos nye trikker vil derfor høyst sannsynlig være mindre farlige for fotgjengere enn dagens trikker. Men inntil alle de gamle trikkene er skiftet ut erstattet ligger dessverre norske byer dårlig an med hensyn til risiko for påkjørsel av fotgjengere.

Front på trikk type S79. Foto: Eyolf Berg 2013