Du er her

Tiltak som skal få trafikken til å flyte bedre har liten effekt på ulykker

Muligheten for biler til å passere på høyre side av ventende biler i T-formede kryss har liten effekt på ulykker.

Det konkluderer en ny TØI-rapport som har studert passeringslommer i et norsk prosjekt, gjennomgått internasjonale håndbøker og studier, samt forskningslitteraturen på feltet.

En passeringslomme er en breddeutvidelse på høyre side av det høyre kjørefeltet på veien i T-kryss. Formålet er at trafikk som kjører rett frem skal kunne passere på høyre side av biler som venter på å svinge til venstre når det er møtende trafikk.

Etter å ha analysert norske ulykkesdata finner man ingen klar effekt på antall ulykker ved bruk av passeringslommer.

Man finner likevel at passeringslommer kan være hensiktsmessige og ikke forbundet med noen (stor) risikoøkning i en del situasjoner:

  • Der gjennomsnittlig daglig trafikkmengde er over 3000 kjøretøy og fartsgrensen er 50 km/t eller høyere, samt at det er trafikkøy på sidevegen
  • Der mange biler som skal rett fram likevel kjører forbi på høyre side av ventende biler, selv om det ikke er tilrettelagt for dette
  • Der passeringslommen kan utformes slik at de er "lettleste" for førere
  • Der krysset har generelt få møteulykker

Rapport: Sikkerhetseffekter av passeringslommer i T-kryss. TØI-rapport 1909/2022. Forfattere: Alena Katharina Høye og Ingeborg Storesund Hesjevoll

Illustrasjon: Passeringslomme i T-kryss (håndbok V121, Statens vegvesen, 2014).

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger