Du er her

Fylkeskommunenes trafikksikkerhetsarbeid:

Stort behov for koordinering og informasjonsutveksling

Betydelige forskjeller mellom hvor godt fylkeskommunene har lykkes med å innovere og lære i trafikksikkerhetsarbeidet etter regionreformen i 2020.

Det viser en ny TØI-rapport som har undersøkt trafikksikkerhetsarbeidet i fire fylkeskommuner etter regionreformen fra 2020.

Som en følge av reformen ble flere fylkeskommuner slått sammen. I tillegg tok fylkeskommunene over administrasjonen av fylkesvegnettet fra Statens vegvesen. Dette innebar at fylkeskommunene måtte etablere nye organisasjoner, rutiner og systemer. Forskerne ville finne ut hvorvidt disse endringene har lagt til rette for innovasjon og læring i trafikksikkerhetsarbeidet.

Resultatene viser særlig at de som jobber med trafikksikkerhet i fylkeskommunene har fått nye perspektiver på trafikksikkerhet som følge av at de har blitt samorganisert med nye faggrupper. Studien viser også at nye metoder og samarbeidsformer i trafikksikkerhetsarbeidet har blitt tatt i bruk.

Man fant betydelige forskjeller mellom hvor godt fylkeskommunene har lykkes med innovasjon og læring. Dette ble påvirket av krevende organisatoriske endringer ifb. Regionreformen, trafikksikkerhetsfokus hos fylkeskommunens øverste politiske og administrative ledelse, og sikkerhetskultur. Studien viser også betydelige forskjeller med hensyn til hvor krevende de organisatoriske endringene i forbindelse med regionreformen har vært for de studerte fylkeskommunene. Dette er læring som fylkeskommunene som skal oppsplittes kan ta videre.

Det er et stort potensial for at fylkeskommunene kan lære av hverandre. Det er derfor et behov for koordinering og informasjonsutveksling i fylkeskommunenes trafikksikkerhetsarbeid.

Studien er finansiert av Forskningsrådet.

Rapport: Innovasjon og trafikksikkerhet - Analyse av fire norske fylkeskommuner etter regionreformen. TØI-rapport 1968/2023. Forfattere: Tor-Olav Nævestad, Vibeke Milch, Jenny Blom, Rune Elvik, Markus Bugge, Håkon Endresen Normann, Erland Skogli

Tekst: Hanne Sparre-Enger, kommunikasjonsleder

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger