Du er her

Seminar om innovasjon i fylkeskommunenes trafikksikkerhetsarbeid

Transportøkonomisk institutt, NIFU og Menon forteller om resultatene fra en studie om innovasjon i fylkeskommunenes trafikksikkerhetsarbeid etter regionreformen.

Når: Tirsdag 20. juni kl. 09-13.

Hvor: Forskningparken, Oslo - møterom Faros i Toppsenteret

Seminaret er gratis og åpent for alle, men krever påmelding. Det blir servert en lett lunsj.

MELD DEG PÅ FYSISK DELTAKELSE HER

Meld deg på digital deltakelse i teams her

Fylkeskommunenes rolle i det norske trafikksikkerhetsarbeidet har gjennomgått store endringer de siste årene. Fylkeskommuner har blitt sammenslått. I tillegg har fylkeskommunene overtatt det administrative ansvaret for alle fylkesvegene, og mange tidligere ansatte i Statens vegvesen.

Dette er endringsprosesser som krever mye tid og energi. Samtidig kan slike endringer potensielt gi muligheter for læring og innovasjoner som potensielt kan øke trafikksikkerheten.

I dette seminaret forteller vi om resultater fra en ny rapport i prosjektet: «Facilitating innovation in county authorities management of road safety» (FICA), finansiert av Forskningsrådet.

Program

Bolk 1: Resultater fra ny rapport og kunnskapsoppsummeringer

09.00-09.25: Resultater fra rapport om innovasjon i trafikksikkerhetsarbeidet til fire fylkeskommuner v/Forskningsleder Tor-Olav Nævestad, TØI

09.25-09.35: Innovasjon i offentlig sektor v/Håkon Endresen Normann, stedfortredende forskningsleder NIFU

09.35-09.45: Faktorer som påvirker innovasjon i offentlig sektor v/Erland skogli, partner Menon

09.45-10: Spørsmål

Pause

Bolk 2: Innlegg med paneldiskusjon: Trafikksikkerhetsarbeid og innovasjon etter regionreformen

Helga Horge-Trømborg, Viken fylkeskommune

Espen Strandvik Haugvik, Innlandet fylkeskommune

Gunn Henriette Auensen, Vestfold og Telemark fylkeskommune

Silje Mari Bergsnev. Nordland Fylkeskommune

Sigurd Løtveit, Statens vegvesen

Tori Grytli, Trygg Trafikk

I paneldiskusjonen vil vi ha runder hvor deltakerne svarer på et spørsmål i hver runde, og så legger vi opp til diskusjon etter hver runde.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger