Du er her

Selvkjørende busser hindret av egne sikkerhetssystemer

Full stans for fotgjengere istedenfor å kjøre rundt og bilister som ikke overholdt vikeplikten for selvkjørende busser i vanlig trafikk.

Det er noen av resultatene i en TØI-rapport hvor forskere har analysert hvordan selvkjørende busser oppførte seg i vanlig trafikk i et boligområde i Ski i Nordre Follo kommune. Rapporten er en del av AUTOPIA-prosjektet, og er ledet av Ruter. TØI er partner i prosjektet.

Den selvkjørende busstjenesten besto av to minibusser som fungerte i reell drift i en fast rute, og koblet boligområdet Hebekk sammen med sentralbanestasjonen. Forskerne benyttet videoobservasjoner og analyserte hvordan de selvkjørende kjøretøyene og andre trafikanter forholdt seg til hverandre. Totalt ble 193 trafikksituasjoner analysert ved bruk av eksterne videoobservasjoner.

Reelle videoklipp av trafikksituasjoner kan du se i rapporten i lenken nederst i teksten.

Resultatene viser at bussene i flere situasjoner reagerte på en «ikke-adekvat» måte, og gjorde for harde, for lange eller forsinkede stopp, spesielt i situasjoner i kryss med høyrehånds vikepliktsregel. Den utførte også harde oppbremsinger når et objekt befinner seg innenfor bussenes sikkerhetssone/prioriterte område. For eksempel stoppet bussen dersom en fotgjenger gikk på høyre side av veien, i stedet for å kjøre rundt fotgjengeren. Mange av disse reaksjonene kan tilskrives den defensive stilen bussen har.

Når det gjelder bilister viser studien at bilførere sjeldnere overholdt vikeplikten for de selvkjørende bussene enn for privatbiler i kryss med vikeplikt fra høyre. Det kan tyde på at bilister vet at bussene venter og dermed ignorerer viktpliktregelen, og en viktig observasjon for videre utvikling av selvkjørende kjøretøy.

Bussene hadde plass til fire til seks personer pluss sjåfør, og strekningen var på snaue fem kilometer. I utgangspunktet ønsket man å teste en «on-demand»-tjeneste, men i stedet opererte kjøretøyene i et fast regime og fulgte en fast rute med satt rutetabell. Kjøretøyene var utstyrt med Autonomous Drive System (ADS) teknologi fra Sensible4-selskapet, og kjøreautomatiseringsnivå var nivå 3 i henhold til SAE. Det betyr at det finnes en spesialutdannet sikkerhetssjåfør om bord som kan overta kjøringen hvis en situasjon krever det. Forskerne analyserte kjøretøyenes drift, deres ytelse under vintervær, aksept av brukerne og interaksjoner med andre trafikanter i perioden januar 2021 til februar 2022.

Hvordan selvkjørende busser og andre trafikanter forholder seg til hverandre under mer komplekse forhold er viktig for videre utvikling av automatiserte kjøretøy.

Prosjektet AUTOPIA er finansiert av Norges Forskningsråd.

Rapport: Selvkjørende busser i boligområde – Videoobservasjoner av interaksjoner med andre trafikanter i Ski – Hebekk. TØI-rapport 1917/2022. Forfattere: Petr Pokorny, Torkel Bjørnskau og Ole Aasvik

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger