Du er her

Mye øvelseskjøring reduserer ulykkesrisikoen blant unge sjåfører

Omfattende mengdetrening kan redusere ulykkesrisikoen blant unge med 50 prosent det første året.

Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra Norges Trafikkskoleforbund undersøkt hvilke mekanismer som gjør at ulykkesrisikoen halveres etter de første ti månedene med førerkort. Hensikten er å forstå hvorfor risikoen synker så mye og så raskt, slik at føreropplæringen kan videreutvikles og forsterke effekten.

Tidligere studier viser at det viktigste tiltaket for å redusere ulykkesrisikoen til nye bilførere er kjøreerfaring gjennom mengdetrening. Mengdetrening er når sjåfører får økt kjøreerfaring gjennom regelmessig og kontinuerlig øving i trafikken.

Forskere ved TØI har nå gjennomført en systematisk litteraturstudie for å kartlegge mekanismene som forklarer at risikoen til nye sjåfører synker gjennom mengdetrening. Kunnskap om dette er viktig for å videreutvikle trafikkopplæringen.

Mye mengdetrening bidrar til at sjåføren lettere og tidligere kjenner igjen farlige situasjoner, og kan handle deretter. Mengdetrening hjelper sjåføren å kjenne igjen og respondere på et sett av koblinger mellom situasjoner og handlinger. Bilkjøring krever oppmerksomhet og mentale ressurser, og med mye øvelseskjøring vil sjåføren lettere klare å velge hva vedkommende bør fokusere på. Jo mer erfaring, jo mindre ulykkesrisiko.

- Når vi øver, lagrer vi «minnebilder» som hjelper oss å kjenne igjen situasjoner. Jo flere eksponeringer av ulike situasjoner i trafikken, jo bedre blir vi til å gjenkjenne disse. De som har øvd mer, vil kjenne igjen potensielt farlige situasjoner tidligere, og dermed ha mer tid til å kunne vurdere og handle riktig, forklarer forskningsleder Tor-Olav Nævestad.

Andre viktige mekanismer er bedre kjøretøyhåndtering, bedre forståelse for egne evner og begrensninger og bedre fartsregulering.

Studien diskuterer også ulike tiltak som kan gi mengdetrening under trygge rammer, for eksempel gjennom privat øvelseskjøring, gradert førerkort og digitale virkemidler.

Rapport: Føreropplæring, mengdetrening og mekanismer - En litteraturstudie. TØI-rapport 2007/2023. Forfattere: Ingeborg Storesund Hesjevoll, Tor-Olav Nævestad, Jenny Blom

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger