Du er her

Fokus på trafikksikkerhet i kommunene har god effekt

Økt fokus på trafikksikkerhet i kommunene har ført til at kommunalt ansatte oppfører seg sikrere i trafikken og tenker mer på trafikksikkerhet i hverdagen.

Holdningsarbeidet som gjennomføres i tiltaket Trafikksikker kommune viser meget gode resultater. Tilnærmingen bryter med den tradisjonelle tankegangen, som fokuserer på fysiske trafikksikkerhetstiltak. Det er også et betydelig rimeligere tiltak.

Dette kommer frem i en ny TØI-rapport laget på oppdrag av Trygg Trafikk. Gjennom spørreundersøkelse og intervjuer med kommunalt ansatte i 24 kommuner har forskere undersøkt følger for trafikksikkerhetskultur i kommuner som blir godkjent som Trafikksikker kommune.

Innføring av Trafikksikker kommune er et tiltak for å bedre trafikksikkerheten blant befolkningen. Det er en godkjenningsordning som definerer kriterier for systematisk trafikksikkerhetsarbeid som kommunens virksomheter må oppfylle. Begrepet ble lansert av Trygg Trafikk i 2015. Den nye TØI-rapporten konkluderer med at tilnærmingen i Trafikksikker kommune er i tråd med tidligere studier, som viser at tiltak rettet mot sikkerhetskultur og sikkerhetsledelse kan gi betydelig nedgang i trafikkulykker, men at selve implementeringen av slike tiltak er lav.

Respondentene i spørreundersøkelsen opplever klart positive effekter av økt fokus på trafikksikkerhetskultur:

  • 67 prosent oppgir at fokuset på trafikksikkerhet har økt hos nærmeste leder
  • 62 prosent oppgir at fokuset på trafikksikkerhet har økt blant kolleger
  • 58 prosent oppgir at det har blitt lettere å ta opp spørsmål som angår trafikksikkerhet på egen arbeidsplass
  • Respondentene oppgir også at de generelt sett tenker mer på trafikksikkerhet i arbeidshverdagen og at de oppfører seg sikrere i trafikken

Studien undersøker effekter i ulike kommunale enheter innenfor skoler, barnehager og hjemmetjenesten., Resultatene viser at det å aktivt fokusere på holdningsarbeid har god effekt.

Kartleggingen av faktorer som fremmer og hemmer vellykket iverksetting av Trafikksikker kommune viser at manglende ressurser i kommunen, tidspress, høy arbeidsbelastning og utskiftning av personell kan være en brems, mens topplederes engasjement gjennom hele intervensjonsperioden er en av de viktigste forutsetningene for vellykket innføring av tiltaket.

Rapport: Trafikksikker kommune som tiltak for å utvikle kommunal trafikksikkerhetskultur. TØI-rapport 1853/2021. Forfattere: Tor-Olav Nævestad, Vibeke Milch

Illustrasjonsfoto: Trygg Trafikk

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger