Du er her

En miljøbevisst bussjåfør er også en sikker bussjåfør

Bussjåfører som er opptatt av en økonomisk og behagelig kjørestil har også færrest ulykker.

Det viser en studie utført av Transportøkonomisk institutt for Ruter, som ønsket mer informasjon om sammenhengen mellom økonomi, trafikksikkerhet, kundetilfredshet, klima og miljø.

Tidligere studier viser at tiltak for økonomisk kjøring og energiledelse både kan føre til økt sikkerhet og redusere utslippene fra tunge kjøretøy.

Busselskapene som kjører på oppdrag for Ruter har i stor utstrekning flåtestyringssystem i bussene, som blant annet registrerer brå akselerasjon og nedbremsing. Systemene brukes for å redusere forbruk av energi og drivstoff, utslipp, ulykker og hendelser, og for å bidra til passasjerkomfort. Dette er imidlertid første gang det er undersøkt hvordan sjåførene bruker disse flåtestyringssystemene.

Resultatene viser at de sjåførene som aktivt bruker flåtestyringssystemet til å sjekke egen kjøring, også er de som skårer høyest i systemet med hensyn til økonomisk og behagelig kjørestil. Sjåfører som har en økonomisk kjørestil bruker mellom 5 og 15 prosent mindre drivstoff. Intervjuene tyder videre på at kjørestil har enda mer å si for energiforbruk for elbusser enn for dieselbusser, men dette er ikke endelig dokumentert.

Resultatene fra spørreundersøkelsen tyder også på at økonomisk kjørestil er forbundet med høyere passasjerkomfort og lavere ulykkesrisiko. Sjåførene med høyest skåre i flåtestyringssystemet har nesten halvparten av ulykkesrisikoen til sjåførene med lav og medium skåre.

Sjåførenes aktive bruk av informasjonen i flåtestyringssystemet er i stor grad knyttet til bussoperatørenes miljøledelse, det vil si hvordan ledelsen oppfordrer til og arbeider for en økonomisk og sikker kjørestil. God miljøledelse kan med andre ord påvirke sjåførenes til å kjøre mer økonomisk og mer behagelig, noe som også fører til mindre risiko for ulykker både for dem selv og passasjerene. 

Rapport: Sikkerhet og sirkularitet. Sammenheng mellom økonomi, trafikksikkerhet, kundetilfredshet, klima og miljø i busstransport. TØI rapport 1981/2023. Forfattere: Tor-Olav Nævestad, Jenny Blom, Vibeke Milch Uhlving

Tekst: Hanne Sparre-Enger, kommunikasjonsleder

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger