Du er her

Drepte og hardt skadde på norske veier halvert siden 2000

Lavere fart, bedre veier og sikrere biler har bidratt til at drepte og hardt skadde i trafikken er mer enn halvert siden 2000.

De siste tjue årene har man sett en kraftig nedgang i drepte eller hardt skadde i trafikken i Norge. Antall drepte har gått ned 68,6 prosent, mens nedgangen i hardt skadde er på 50,5 prosent. Drepte og hardt skadde til sammen utgjør en nedgang på 54,1 prosent.

Nedgangen kan i hovedsak forklares med lavere fart, tiltak på vegnettet og sikrere kjøretøy. Økt bruk av bilbelter og lavere skadetall blant barn er også medvirkende årsaker.

Man har også identifisert hvilke faktorer som forklarer 59 prosent av nedgangen i antall drepte eller hardt skadde. Det er en god del høyere enn forrige analyse fra 2014, hvor mindre enn halvparten av drepte og skadde kunne forklares av kjente faktorer.

TØI-rapporten er en oppdatert analyse av 2014-rapporten og ser på faktorer som har bidratt til nedgangen i antall drepte eller hardt skadde i trafikken i perioden 2000-2019, og inkluderer også flere faktorer enn de som inngikk i studien i 2014.

Rapporten er laget på oppdrag av Statens vegvesen.

Rapport: Hva forklarer nedgangen i antall drepte og hardt skadde i trafikken etter 2000? En oppdatering. TØI-rapport 1816/2021. Forfattere: Rune Elvik og Alena Høye

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger