Du er her

Chatbot som forskningsformidler

Chatbots kan være et aktuelt verktøy for å formidle kunnskap om trafikksikkerhet til spesielle målgrupper.

En ny TØI-rapport undersøker potensialet for å øke tilgjengeligheten av forskning på trafikksikkerhet ved å ta i bruk det digitale verktøyet chatbot. En chatbot er en formidlingsprogramvare som kommuniserer gjennom tale og tekst via digitale meldingstjenester eller på en nettside.

Rapporten konkluderer med at chatbot kan være et aktuelt verktøy overfor enkelte målgrupper, men kvaliteten må være god. Det vil kreve et betydelig utviklingsarbeid

Chatboten må være brukervennlig og ha konkret nytteverdi for brukerne, som må kunne stole på at informasjonen er verifisert og riktig. Konseptet må konkretiseres og spisses til en målgruppe som har behov for, og interesse av, å lære mer om trafikksikkerhet. De mest aktuelle brukerne er personer som foretrekker å få informasjonen presentert av andre heller enn å lete den frem selv.

I en profesjonell sammenheng må tilgjengelig informasjon være kvalitetssikret og pålitelig. For eksempel for Trafikksikkerhetshåndboken vil derfor kvaliteten på en eventuell chatbot være helt avgjørende for mulig bruk. Det må fremskaffes tilstrekkelig finansiering til både utvikling og vedlikehold og den mest realistiske måten å kunne utvikle en chatbot som formidler av trafikksikkerhet på er gjennom et større samarbeids- og innovasjonsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd.

Rapport: Snakk om trafikksikkerhet: En utredning av chatbot som formidlingsverktøy. Forfatter: Siri Hegna Berge. TØI rapport 1751/2020

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger