logo

Søk

Du er her

 • > Forsiden
 • > Næringsøkonomi og godstransport

Siste nytt

 • Kun 16 prosent av transportkjøperne stiller miljøkrav

  Speditørene tilbyr i stor grad miljøvennlige transportløsninger, men transportkjøperne velger ofte andre og billigere løsninger. Kun 16 prosent av transportkjøperne stiller miljøkrav. Det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt.

 • Sentralisering fører til mer transport

  Sentralisering av produksjon og engroslagerfunksjoner fører til mer godstransport.

 • Alnabruterminalen har ideell lokalisering

  Godsterminalen på Alnabru har en svært god beliggenhet i forhold til de kundene den betjener viser en ny kartlegging av godsstrømmene utført ved Transportøkonomisk institutt. Transportkjøperne og transportørene er i stor grad etablert i samme område.
   

 • Størst forventet godsvekst på veg og jernbane

  I perioden 2006 til 2040 er det forventet en årlig vekst i godstransport på veg og jernbane med 2,2 prosent. Sjøtransport vil ha en forventet vekst på 1,1 prosent pr år, ifølge nye grunnprognoser som TØI har utarbeidet som underlag for Nasjonal transportplan.

 • Ulike barrierer skaper avstandskostnader

  Sosiokulturelle og institusjonelle barrierer bør tas med når en diskuterer næringslivets avstandskostnader. Dette er en av konklusjonene i en studie utført ved Transportøkonomisk institutt.
 • Godstransport i by kan effektiviseres og miljørettes

  Godstransport i by har store potensialer for effektivisering og endring i en mer miljøvennlig retning. Viktige tiltak kan være å fastsette ”tidsvinduer” for levering og henting av gods, bedre tilpasset vekt og lengdebegrensninger for kjøretøyene, adgangslisenser, etablering av laste- og lossesoner, samdistribusjon, bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi og implementering av ny kjøretøyteknologi.
Viser fra 49 til 54 av totalt 58 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Harald Aas