Du er her

Inger Beate Hovi årets transport- og logistikkforsker 2014

Forskningsleder ved TØI Inger Beate Hovi er tildelt DB SCHENKERs Forskningpris og kåret til årets transport- og logistikkforsker 2014. Prisen er på 50.000 kroner og ble utdelt under åpningen av konferansen Transport & Logistikk på Gardermoen den 20. oktober 2014.

"En veldig fortjent pris" var omkvedet i forsamlingen da Inger Beate Hovi fra TØI fikk DB SCHENKERs Forskningpris. Prisen  skal fremme kunnskap om logistikk og godstransport, med fokus på innovasjon, utvikling og miljø samt bidra til å styrke bransjens omdømme og samfunnsansvar.

Inger Beate Hovi er samfunnsøkonom og forskningsleder innen programmet Næringsliv og godstransport ved Transportøkonomisk institutt.

I juryens begrunnelse for tildelingen framheves at hun de senere år har jobbet med statistikk og analyser av utvikling i godstransportmarkedet, konkurranseflater mellom transportmidlene, varestrømmer og prognosearbeid spesielt, og har vært leder for utarbeidelsen av godstransportprognoser til NTP 2014-2023, NTP 2010-2019 og NTP 2006-2015.

Hun har det siste året jobbet mye med å fremskaffe grunnlagsmateriale til Transportetatenes arbeid med en bred samfunnsanalyse av godstransport. Hun har også publisering i internasjonale vitenskapelige tidsskrift, og presentasjoner på forskerkonferanser og vitenskapelig publiseringer hører med til hverdagen.

Bare i 2014 har vinneren fått akseptert 3 artikler i anerkjente tidsskrift og ytterligere 3 er i pipeline. Årets prisvinner driver også utstrakt formidling til allmennheten via massemediene, foredrag for fagfolk i næringsliv, forvaltning og forskning og popularisering av fagstoffet i form av fagbladartikler.

Hun har i tillegg utpregede evner til å samarbeide med andre og deler gjerne sin kunnskap med samarbeidspartnere, kolleger, fagfolk i forvaltning, næringsliv og kunnskapsbedrifter i Norge så vel som internasjonalt.

DB SCHENKER Forskningpris skal fremme kunnskap om logistikk og godstransport, med fokus på innovasjon, utvikling og miljø samt bidra til å styrke bransjens omdømme og samfunnsansvar.

Juryen har bestått av  1. amanuensis Nigel Halpern, Høgskolen i Molde,  Professor Gøran Persson, BI,  Professor Jan Ola Strandhagen, NTNU, Adm. direktør Michael Holmstrøm, Schenker AS og assisterende direktør Kjell Werner Johansen, Transportøkonomisk institutt.        

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger