Du er her

Inger Beate Hovi årets transport- og logistikkforsker 2014

Forskningsleder ved TØI Inger Beate Hovi er tildelt DB SCHENKERs Forskningpris og kåret til årets transport- og logistikkforsker 2014. Prisen er på 50.000 kroner og ble utdelt under åpningen av konferansen Transport & Logistikk på Gardermoen den 20. oktober 2014.

"En veldig fortjent pris" var omkvedet i forsamlingen da Inger Beate Hovi fra TØI fikk DB SCHENKERs Forskningpris. Prisen  skal fremme kunnskap om logistikk og godstransport, med fokus på innovasjon, utvikling og miljø samt bidra til å styrke bransjens omdømme og samfunnsansvar.

Inger Beate Hovi er samfunnsøkonom og forskningsleder innen programmet Næringsliv og godstransport ved Transportøkonomisk institutt.

I juryens begrunnelse for tildelingen framheves at hun de senere år har jobbet med statistikk og analyser av utvikling i godstransportmarkedet, konkurranseflater mellom transportmidlene, varestrømmer og prognosearbeid spesielt, og har vært leder for utarbeidelsen av godstransportprognoser til NTP 2014-2023, NTP 2010-2019 og NTP 2006-2015.

Hun har det siste året jobbet mye med å fremskaffe grunnlagsmateriale til Transportetatenes arbeid med en bred samfunnsanalyse av godstransport. Hun har også publisering i internasjonale vitenskapelige tidsskrift, og presentasjoner på forskerkonferanser og vitenskapelig publiseringer hører med til hverdagen.

Bare i 2014 har vinneren fått akseptert 3 artikler i anerkjente tidsskrift og ytterligere 3 er i pipeline. Årets prisvinner driver også utstrakt formidling til allmennheten via massemediene, foredrag for fagfolk i næringsliv, forvaltning og forskning og popularisering av fagstoffet i form av fagbladartikler.

Hun har i tillegg utpregede evner til å samarbeide med andre og deler gjerne sin kunnskap med samarbeidspartnere, kolleger, fagfolk i forvaltning, næringsliv og kunnskapsbedrifter i Norge så vel som internasjonalt.

DB SCHENKER Forskningpris skal fremme kunnskap om logistikk og godstransport, med fokus på innovasjon, utvikling og miljø samt bidra til å styrke bransjens omdømme og samfunnsansvar.

Juryen har bestått av  1. amanuensis Nigel Halpern, Høgskolen i Molde,  Professor Gøran Persson, BI,  Professor Jan Ola Strandhagen, NTNU, Adm. direktør Michael Holmstrøm, Schenker AS og assisterende direktør Kjell Werner Johansen, Transportøkonomisk institutt.        

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger