Du er her

 • > Forsiden
 • > Næringsøkonomi og godstransport

Siste nytt

 • TØI med åtte grunnlagsrapporter for NTP-arbeidet

  TØI har laget i alt åtte rapporter som grunnlag for Transportetatenes arbeid med Nasjonal transportplan 2010-2019 som ble presentert torsdag 17. januar. Prognoser for godstransport  og muligheter  for å redusere CO2-utslippene fra transportsektoren er sentrale tema.

 • Prognoser for godstransport: Sterkest vekst på jernbanen

  Prognoser for godstransportarbeidet i Norge i perioden 2006 til 2040 viser en årlig vekst på 1,45 prosent. Jernbanen forventes å ha den høyeste veksten med 2,01 prosent, dernest lastebiler med 1,48 prosent, mens modellene viser svakest utvikling for sjøtransport med en vekst på 1,33 prosent pr år.
 • Dyr distribusjon av drikkevarer i Nord-Norge

  Logistikkostnadene ved distribusjon av drikkevarer til butikker er hele 40 prosent høyere i Nord-Norge sammenliknet med Østlandet. Det viser en studie utført ved Transportøkonomisk institutt.
Viser fra 67 til 69 av totalt 69 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger