Du er her

  • > Norges største samfunnsvitenskapelige klimaforskningsprosjekt noen sinne

Norges største samfunnsvitenskapelige klimaforskningsprosjekt noen sinne

TØI skal være med å hjelpe Norge med å nå klimamålene for 2030 og 2050.

Prosjektet er tildelt TØI, CICERO, SSB, Fridtjof Nansens Institutt, Frischsenteret og NIBIO. Prosjektet vil gå over fire år og har fått navnet "PLATform for Open and Nationally accessible climate policy knowledge" (PLATON).

Konsortiet er tildelt 48,5 millioner kroner fra Forskningsrådet og stiller med en egenandel i form av egen tid og kontanter. Det gir et totalt budsjett på 72,5 millioner kroner over fire år.

PLATONs tyngdepunkt er i samfunnsøkonomi, men det svært store konsortiet inkluderer mange fag og høyt ambisjonsnivå for tverrfaglighet.

Med på laget har vi 29 brukerpartnere fra myndighetene, næringslivet, miljøbevegelsen og interesseorganisasjoner.

PLATON ledes av Taran Fæhn (SSB/CICERO) og er delt opp i seks arbeidspakker, der de tre første tar for seg hver sin sektor:

  • Arbeidspakke 1 handler om jordbruk, skogbruk og arealendringer og ledes av Klaus Mittenzwei ved NIBIO.
  • Arbeidspakke 2 handler om transport og andre ikke-kvotepliktige sektorer og ledes av Tanu Priya Uteng ved TØI.
  • Arbeidspakke 3 handler om kvotepliktig sektor og ledes av Elisabeth Isaksen ved FRISCH.
  • Funnene fra disse tre integreres i arbeidspakke 4, som også studerer samspillet mellom virkemidler og atferd. Den ledes av prosjektleder Taran Fæhn.
  • Arbeidspakke 5 studerer samspillet mellom norske og internasjonale, særlig europeiske, virkemidler og ledes av Jørgen Wettestad ved FNI, mens
  • arbeidspakke 6 skal ivareta kommunikasjon og brukerinvolvering og ledes av Christian Bjørnæs ved CICERO.

Vi er stolte, glade og takknemlige over at Forskningsrådet valgte å finansiere nettopp vårt prosjekt. Les mer om tildelingen og prosjektet på Forskningsrådets nettsider.

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger