Du er her

  • > Hva må vi slutte med for å nå våre klimamål?

TØI på Arendalsuka 2023: Samferdselsteltet

Hva må vi slutte med for å nå våre klimamål?

Mange diskuterer hva som skal til for å nå Norges klimamål. Vi spør: Hva vi må slutte med for å nå målene?

Spørsmålet er om det er mulig, og hvilke faktorer som står i veien.

Avslutt Arendalsuka med en god faglig diskusjon på TØIs arrangement torsdag 17. august kl. 11 - vi spanderer lunsj!

Fikk du ikke vært med på arrangementet så kan du se opptak her

Arealbruk til vei, virksomheter og fritidsboliger beslaglegger mye natur og bidrar til økte utslipp. Norge har signert avtaler der vi binder oss til å verne og gjenopprette natur, men likevel planlegges det og bygges ut i stor skala.

I vår sesjon i Samferdselsteltet under Arendalsuka 2023 spør vi: Hva må vi slutte med for å innfri våre klimamål? Hva må vi gjøre mindre av, og hva må vi gjøre annerledes?

På dette arrangementet får vi høre vi hva forskningen sier om realistiske og mulige tiltak vi kan gjøre for å snu utviklingen og i større grad planlegge for å nå klimamålene. Vi inviterer gjester og tar diskusjonen hos oss i Samferdselsteltet.

Deltakere: Aud Tennøy, Forskningleder, TØI, Jone Blikra, Arbeiderpartiet, Stortingsrepresentant og medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen, Gunnar Ogwyn Lindaas, Avdelingsleder Plan, Agder fylkeskommune og Ingunn Løvdal, Miljøverndirektør hos Statsforvalteren i Agder.

Samferdselsteltet ligger vis a vis Arendal rådhus, på kaia.

Andre arrangementer der TØI-forskere deltar kan du se her

Tekst: Hanne Sparre-Enger, kommunikasjonsleder

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger