TØI på Arendalsuka:

Er du interessert i NTP, bompenger, trafikksikkerhet eller kollektivtransport?

Både TØI-forskere og direktør Bjørne Grimsrud deltar på mange spennende eksterne arrangementer gjennom hele uken. Få oversikten her!

Eksterne arrangementer der TØI-forskere deltar

(oppdateres fortløpende)

Bompenger: Hvordan påvirker prisen trafikken Mandag 14. august 09-10. Forskningleder Askill Harkjerr Halse deltar.

Skal sjefen din bry seg om kjøringen din? Tirsdag 15.08 09:30 - 10:30. Forskningsleder Tor-Olav Nævestad deltar

Billige kollektivpriser: Gull eller gråstein? Tirsdag 15. august kl. 14.00 – 15.30. Seniorforsker Nils Fearnley forteller om effekter av takstendringer og gratis kollektivtransport internasjonalt og over tid, samt resultater fra Ruter Reis billigere og Kolumbus` avstandsbaserte takster.

Sjåfør- og trafikksikkerhet Torsdag 17. august kl. 08:00 - 09:30. Forskningsleder Tor-Olav Nævestad holder innlegg om sjåfør- og trafikksikkerhet.

TØIs direktør Bjørne Grimsrud vil delta på følgende arrangement:

Bærekraftig mobilitet - mulig uten offentlig/privat samarbeid? Mandag 14. august kl. 15-16

Slik knekker Norge koden for nullutslipp i transport Tirsdag 15. august kl 14-15.

Har toget gått? Onsdag 16. august kl. 10.30-11.20

Kan NTP bli en plan for å nå klimamål og som bidrar til økt konkurranseevne for næringslivet? Onsdag 16. august kl. 12-12.30

Hele landet må med: Hvorfor satser ikke NTP mer på lønnsomme klimakutt i regionsbyene? Onsdag 16. august kl. 15.30-16.30

Hva skjedde med nullvekstmålet? Onsdag 16. august kl. 20-21.30

Vil bærekraftige passasjerdroner og elektrifiserte fly revolusjonere transportbehovet i Norge? Torsdag 17. august kl. 8-9

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger