Du er her

  • > Gradert førerkort kan gi færre ulykker

Gradert førerkort kan gi færre ulykker

Innføring av gradert førerkort for ungdom fra 17 eller 17 ½ år vil kunne føre til færre ulykker. Dette er konklusjonen i en rapport fra TØI.

Gradert førerkort er en ordning som tar sikte på å gi kommende bilførere mer kjøreerfaring under forhold med lav risiko før de får fulle førerrettigheter.

Beregninger viser at kjøring med bil alene fra 17 eller 17 ½ år med forbud mot kjøring om natta, kjøring med passasjerer og bruk av mobiltelefon vil kunne redusere antall ulykker. Dette forutsetter en høy grad av overholdelse av forbudet og at de som begynner å kjøre bil før 18 år, slutter å kjøre moped og lett MC.

Et krav om minst 100 timer øvelseskjøring med ledsager vil gi en stor tilleggseffekt. Beregningene bygger på til dels usikre forutsetninger, og en forsøksordning med etterfølgende evaluering bør iverksettes som grunnlag for mer presise beregninger, heter det i rapporten.

Rapport:
Gradert førerkort fra 17 eller 17 ½ år: Beregning av mulige effekter på ulykker. TØI rapport 1203/2012. Forfattere: Fridulv Sagberg og Torkel Bjørnskau
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger