Du er her

  • > Dagens NTP ute av klimakurs

TØI på Arendalsuka

Dagens NTP ute av klimakurs

Med kunnskap som grunnlag bør man se på både prosess og styringsstruktur i planleggingen av NTP, i følge TØIs direktør Bjørne Grimsrud.

Det var stor oppmerksomhet rundt TØIs arrangementer og forskere under Arendalsuka. Mange kom for å høre hvordan en klimainnrettet Nasjonal transportplan kan utvikles.

- Dagens NTP er ute av klimakurs, og med kunnskap som grunnlag bør man se på både prosess og styringsstruktur i planleggingen av NTP, mente TØIs administrerende direktør Bjørne Grimsrud.


TØIs første arrangement i Samferdselsteltet trakk fullt hus. TØIs adm. direktør Bjørne Grimsrud

Mer kunnskapsbaserte beslutninger i NTP-arbeidet

- For å rette opp klimakursen må vi se på det totale klimaavtrykket til samferdselstiltak, sette realistiske økonomiske rammer, få prosessen på skinner, se på samlede effekter i hele næringen og få mer ut av eksisterende infrastruktur, mente Grimsrud.

Han pekte også på hvordan man bør skille mellom de som fastsetter beregningsmetoder og forutsetninger - og de som gjennomfører prosjektene.

NTP behandles i dag på våren, kort tid før valget. TØI-direktøren foreslo at NTP heller burde behandles i starten av en stortingsperiode slik at politikerne blir ansvarlige for å følge opp tiltakene.

- Og planer og beslutninger må være kunnskapsbaserte. Der kan TØI bidra, fremhevet han.

Medvirkende i sesjonen var også fagansvarlig transport i Zero Ingvild Kilen Rørholt og direktør i DFØ Hilde Singsaas. Til venstre TØIs kommunikasjonssjef Gina Scholz.

Her kan du se seminaret i opptak

Grimsrud var gjest i Polypod "Snakk om klima i Nasjonal transportplan"

Store mørketall avdekkes av nytt registreringsverktøy for sykkelulykker

TØIs andre arrangement i Samferdselsteltet viste resultater fra et pågående forskningsprosjekt der man registrerer alle skader som følge av sykkel og mikromobilitet som kommer inn til akuttmottak og legevakt. Foreløpig resultater fra prosjektet viser at det store flertallet av sykkelskader er eneulykker, og det er slike skader som ofte ikke kommer inn i den offisielle ulykkesstatistikken.

- Dette illustrerer viktigheten av å få kartlagt skader ved hjelp av helsevesenet. Registreringsverktøyet gir også en nøyaktig stedfesting som vi ellers ikke ville fått tak i, og som muliggjør konkrete tiltak på ulykkespunkter og slik bedre sikkerheten for syklister, sier seniorforsker ved TØI Torkel Bjørnskau..

De offisielle ulykkestallene for skader på sykkel i Oslo for 2019 viste totalt 90 skader. Samtidig registrerte Oslo skadelegevakt 1762 skader etter sykkelulykker.

- Det betyr at det er store mørsketall og at de aller fleste skadene ikke blir kjent og vi vet lite om dem, som: Hvor skjedde ulykken, skadeomfang og hvilke senvirkninger fikk ulykken for den som ble skadet? Dette er ting vi trenger kunnskap om for å sikre trafikksikkerheten og planlegge god sykkelinfrastruktur, sier Bjørnskau.

Torkel Bjørnskau, seniorforsker TØI

Han leder prosjektet Recyclist hvor man blant annet har utviklet et registreringsverktøy for å stedfeste ulykke på sykkel og mikromobilitet, samt registrere hvilket kjøretøy, type ulykke og skadeomfang. I tillegg skal de skadede følges opp etter ulykken.

f.h. Forskningsleder forskningsenheten Sørlandet sykehus Odd Mjåland, Enhetsleder ved Arendal legevakt Kristin Epland, sykepleier ved Arendal legevakt Marte Brekke Sandhaug, forsker ved TØI Katrine Karlsen, seniorforsker ved TØI Torkel Bjørnskau og kommunikasjonsleder ved TØI Hanne Sparre-Enger

Her kan du se seminaret i opptak

Les om prosjektet her

TØI forskere ettertraktet i Arendal

Flere forskere fra TØI var inviterte til arrangementer under Arendalsuka. Vy, Nye Veier, Jernbanedirektoratet, fylkeskommuner, Næringsforeningen i Stavanger-regionen og NHO Transport hadde arrangementer der TØI var representert.

TØI-forsker Inga Magrete Ydersbond på Næringsforeningen i Stavanger-regionens arrangement hvor tema var elbilfordeler for elfly.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger